Kontakt

Susan og Christian Ravn
kennel@gamledanere.dk

Livøvej 51, Rønbjerg

9681 Ranum

9867 7785